Ochrana osobných údajov | Tikoki.com - tenisky bez príbehu sú len obuv

GDPR

Správca osobných údajov

 

Správcom osobných údajov pre stránku www.tikoki.com je spoločnosť tikoki, s.r.o., Severná 39, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika. Spracováva a uchováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 

Osobné údaje, ktoré spracúvame

 

Nevyhnutnou podmienkou pre získanie akýchkoľvek informácií a osobných údajov je vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov z Vašej strany. Spracuvávame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správne naplnenie Vašej objednávky – meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, emailovú adresu a telefónne číslo. Ak vyjadrite súhlas s použitím vašej emailovej adresy pre informovanie o nových a zaujímavých informáciách týkajúcich sa našich produktov a našej firmy, budeme evidovať tento váš záujem.

 

Práva zákazníkov a návštevníkov eshopu www.tikoki.com

 

Zákazníci majú právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo zmeniť, doplniť alebo aktualizovať svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, a právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov. Zákazníci môžu požiadať o realizáciu vyššie-uvedených práv na emaily dpo@tikoki.com, alebo písomne zaslaním na adresu Severná 39, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika. Ak si zákazníci nebudú priať ďalej dostávať newsletter spoločnosti tikoki, s.r.o., môžu ho zrušiť kliknutím na link/tlačidlo Odhlásenie, ktoré sa nachádza v newslettri.

 

Doba spracovania osobných údajov

 

Osobné údaje spracovávame na dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu spracúvania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zákazníkov vymazané. Osobné údaje, ktoré nám zákazník poskytne v súvislosti kúpou tovaru v našom eshope, spracovávame po dobu uplynutia záručnej a premlčacej doby. Osobné údaje, ktoré nám zákazník poskytne pre zasielanie newslettra, spracovávame po dobu kým zákazník svoj súhlas neodvolá. Súbory cookies spracúvame dovtedy, kým použitie cookies nezablokujete vo svojom webovom prehliadači.