Japan

Inšpirovaná japonským minimalizmom

Kolekcia

Japan

Ya
Wa
Shi
Tsu
Mo
Se
Chi
Ka

Označte osoby, ktoré na obrázku

vykonávajú protištátnu
činnosť

Ďakujeme všetkým, ktorí
v novembri 89 pomohli Slovensku
vykročiť na cestu slobody.