tikoki by Magaela

Kolekcia

tikoki by Magaela

LesLevandula
Folk
Margarétka
Pivoňka

Označte osoby, ktoré na obrázku

vykonávajú protištátnu
činnosť

Ďakujeme všetkým, ktorí
v novembri 89 pomohli Slovensku
vykročiť na cestu slobody.