tikoki by Puojd

KOLEKCIA OD MÓDNEJ NÁVRHÁRKY
MICHAELY BEDNÁROVEJ

Kolekcia

tikoki by Puojd

Kytice tmavé
Kytice červené
Kytice tmavé drobné
Kytice červené drobné
Kytice zelené drobné
Kytice zelené

Označte osoby, ktoré na obrázku

vykonávajú protištátnu
činnosť

Ďakujeme všetkým, ktorí
v novembri 89 pomohli Slovensku
vykročiť na cestu slobody.