tikoki by Viva Musica!

Kolekcia

tikoki by Viva Musica!

Andante
Allegro
Adagio

Označte osoby, ktoré na obrázku

vykonávajú protištátnu
činnosť

Ďakujeme všetkým, ktorí
v novembri 89 pomohli Slovensku
vykročiť na cestu slobody.